po - pá 7:30 - 17:00

+420 739 428 845

Přihlásit | Registrovat

0 Kč

0 0

0
Celkem: 0 Kč
Přejít do košíku

  Váš košík je prázdný

X

Certifikovaný prodejce produktů Kärcher

 2 x showroom po České Republice

Expedice do 24 hodin

25 let zkušeností

Rychlé a jednoduché vyřízení reklamace

Krystalizační prostředek Kärcher RM 749

Krystalizační prostředek Kärcher RM 749

Professional

Krystalizační prostředek k zušlechtění a uzavření podlah obsahujících vápno, jako je mramor, teraco a betonové dlaždice. Krystalizovaná podlaha je tvrdší a odolnější.

Cena s DPH: 3 267 Kč

Cena bez DPH: 2 700 Kč

Přidat do košíku

Dostupnost: 1-2 dny
Výrobce: Kärcher
Kód zboží: 62952840
EAN: 4039784287938

Zeptat se na produkt Ceník dopravy

VÍCE O PRODUKTU

VLASTNOSTI

 • Účinný krystalizační přípravek pro všechny kamenné podlahy s obsahem vápna jako mramor, teraco, beton.
 • Vytváří uzavřením kamene odolný povrch.
 • Vytvoří nový lesk.
 • Charakter kamene zůstane zachován.
 • Usnadňuje čištění povrchů v budoucnosti (menší opětovné znečištění).
 • Zvlášť vydatný.
 • Okamžitě pochůzný po aplikaci.
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA).

VAROVÁNÍ

 • Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU.
 • Signální slovo Nebezpečí.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití..
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

OBLASTI POUŽITÍ

 • kamenné podlahy s obsahem vápna

Kompatibilní produkty

 • se všemi podlahovými stroji

Obj. číslo

6.295-284.0

Název

RM 749

Objem

10 l

Hmotnost

11,3 Kg

Hodnota pH

0,8

Produktové informace

velikost: 939.84 KB

Bezpečnostní a datový list

velikost: 259.93 KB

Související produkty

-18 % DoporučujemeDoprava zdarmaSkladem

Skladem

Kärcher BR 40/10 C Adv Podlahový mycí stroj

72 588 Kč

-21 % DoporučujemeDoprava zdarmaSkladem

Skladem

Kärcher BR 30/4 C Adv Podlahový mycí stroj

43 197 Kč

-13 % DoporučujemeDoprava zdarmaSkladem

Skladem

Podlahový mycí stroj s odsáváním Kärcher BR 35/12 C Bp Pack

119 790 Kč

Doporučujeme

3-5 dnů

Kärcher B 40 C Bp R 45 Podlahový mycí stroj

Cena na vyžádání

Doporučujeme

Do 10 dnů

Kärcher B 40 C Bp D 43 Podlahový mycí stroj

Cena na vyžádání