po - pá 7:30 - 18:00

+420 731 107 811

Přihlásit | Registrovat

0 Kč

0 0

0
Celkem: 0 Kč
Přejít do košíku

  Váš košík je prázdný

X

Certifikovaný prodejce produktů Kärcher

 2 x showroom po České Republice

Expedice do 24 hodin

25 let zkušeností

Rychlé a jednoduché vyřízení reklamace

Odstraňovač sazí Kärcher RM 33, bez NTA

Odstraňovač sazí Kärcher RM 33, bez NTA

DoporučujemeSklademProfessional

Tekutý maximálně účinný základní čistič pro odstraňování nečistot z olejů, tuků, dehtu, sazí a kouřových zplodin i připálených cukrových povlaků. Bez NTA.

Cena s DPH: 5 360 Kč

Cena bez DPH: 4 430 Kč

Varianty provedení

Přidat do košíku

Dostupnost: Skladem
Počet produktů skladem: 1
Výrobce: Kärcher
Kód zboží: 62955600
EAN: 4039784475045

Zeptat se na produkt Ceník dopravy

VÍCE O PRODUKTU

VLASTNOSTI

 • Efektivní prostředek pro čištění vysokotlakými čističi.
 • Rozpouští i ty nejsilnější nečistoty z olejů, tuků, téru, sazí a mouru.
 • Zvlášť vhodný pro typické potravinářské nečistoty jako mour, cukrové glazury, mastné nečistoty…..
 • Rychle účinný.
 • Vhodný pro čištění povrchů z nerezové oceli a keramiky.
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné.
 • Rychle odlučuje olej a vodu v odlučovači olejů (snadno odlučitelný = asf).
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA).
 • Neobsahuje fosfáty.

VAROVÁNÍ

 • Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
 • P405 Skladujte uzamčené.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

Kompatibilní produkty

 • Všechny vysokotlaké čističe

Obj. číslo

6.295-560.0

Název

Odstraňovač sazí RM 33, bez NTA

Objem

20/200 l

Hodnota pH

13,5

Produktové informace

velikost: 863.37 KB

Bezpečnostní a datový list

velikost: 264.49 KB

Související produkty

DoporučujemeDoprava zdarma

3-5 dnů

Kärcher HDS 13/20-4 S VT čistič s ohřevem

156 332 Kč

DoporučujemeDoprava zdarma

Do 10 dnů

Vysokotlaký čistič HD 9/18-4 ST

86 652 Kč

DoporučujemeDoprava zdarma

Do 10 dnů

Vysokotlaký čistič HD 13/12-4 ST

86 652 Kč