po - pá 7:30 - 17:00

+420 731 107 811

Přihlásit | Registrovat

0 Kč

0 0

0
Celkem: 0 Kč
Přejít do košíku

  Váš košík je prázdný

X

Certifikovaný prodejce produktů Kärcher

 2 x showroom po České Republice

Expedice do 24 hodin

25 let zkušeností

Rychlé a jednoduché vyřízení reklamace

Letní směs do ostřikovačů Kärcher RM 672

Letní směs do ostřikovačů Kärcher RM 672

-25 % DoporučujemeAkceSklademHobby

Letní směs do ostřikovačů Kärcher – vysoce účinný čisticí koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čisticího prostředku.

Cena s DPH: 188 Kč

Běžná cena s DPH: 250 Kč / ušetříte: 63 Kč

Cena bez DPH: 155 Kč

Přidat do košíku

Dostupnost: Skladem
Počet produktů skladem: 5
Výrobce: Kärcher
Kód zboží: 62961100
EAN: 4054278669144

Zeptat se na produkt Ceník dopravy

VÍCE O PRODUKTU

VLASTNOSTI

 • Usychající čištění beze zbytku a bez šmouh
 • Dobrá smáčivost
 • S praktickou dávkovací hlavou
 • Příjemná, svěží citrusová vůně
 • Tenzidy podle OECD biologicky odbouratelné

VAROVÁNÍ

 • Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
 • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

OBLASTI POUŽITÍ

 • Čelní skla

Obj. číslo

6.296-110.0

Název

RM 672

Objem

250 ml

Bezpečnostní datový list

velikost: 240.35 KB