po - pá 7:30 - 17:00

+420 731 107 811

Přihlásit | Registrovat

0 Kč

0 0

0
Celkem: 0 Kč
Přejít do košíku

  Váš košík je prázdný

X

Certifikovaný prodejce produktů Kärcher

 2 x showroom po České Republice

Expedice do 24 hodin

25 let zkušeností

Rychlé a jednoduché vyřízení reklamace

Horký vosk Kärcher RM 41

Horký vosk Kärcher RM 41

DoporučujemeProfessional

Konzervační prostředek a přípravek pro péči o lak s vysokým podílem karnaubského vosku. Vytváří vysoce lesklý povrch.

Cena s DPH: 4 783 Kč

Cena bez DPH: 3 953 Kč

Přidat do košíku

Dostupnost: do 3 dnů
Výrobce: Kärcher
Kód zboží: 62951530
EAN: 4039784205185

Zeptat se na produkt Ceník dopravy

VÍCE O PRODUKTU

VLASTNOSTI

 • Konzervační prostředek s dlouhodobým účinkem.
 • Obsahuje přírodní karnaubský vosk.
 • Vytváří zrcadlový vysoký lesk.
 • Spolehlivá, dlouho trvající ochrana před povětrnostními vlivy a vlivy životního prostředí.
 • Chrání účinně až 12 měsíců.
 • Lze ho používat s každou kvalitou vody.
 • Oddaluje opětovné znečištění.
 • Tenzidy podle EEC 648/2004 biologicky odbouratelné.
 • Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA).

VAROVÁNÍ

 • Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
 • Signální slovo Nebezpečí
 • H315 Dráždí kůži.
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 • H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 • Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/
 • P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
 • P501a Odstraňte obsah / obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy.

OBLASTI POUŽITÍ

 • Transport a stroje
 • Konzervování vozidel
 • Konzervace strojů a zařízení

Kompatibilní produkty

 • Všechny vysokotlaké čističe

Obj. číslo

6.295-153.0

Název

RM 41

Objem

10 l

Hodnota pH

4,5

Produktové informace

velikost: 989.33 KB

Bezpečnostní a datový list

velikost: 273.36 KB